Darmowa dostawa od 199,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Fundusze Europejskie

"SOFTLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt pt.

„Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji firmy "SOFTLAND" Sp. z o.o.”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚP, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Numer projektu: POPW.01.02.00-06-0036/22.

Celem projektu  jest wdrożenie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji (MBI) związanego z wprowadzeniem wytwarzanych przez firmę SOFTLAND produktów na rynki zagraniczne, co wpłynie na zwiększenie aktywności gospodarczej firmy i wzmocnienie pozycji Wnioskodawcy na rynkach międzynarodowych w wymiarze adekwatnym do możliwości oraz potencjału firmy.

Planowane efekty:

Wzrost sprzedaży produktów firmy Softland, zbudowanie stałej obecności produktów i świadomości marki na rynku zagranicznym.

Wartość projektu: 720 117,24 PLN

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 603 300,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 512 805,00 PLN


 


 

"SOFTLAND" SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt pt.

„Dotacja na kapitał obrotowy dla SOFTLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Cel projektu:

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N). 

Wartość projektu: 112 464,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 112 464,00 zł

pixel