DOTACJE NA INNOWACJE

INWESTUJEMY W PRZYSZŁOŚĆ!

 

Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.


Nazwa beneficjenta: Softland Sp. z o.o.

 

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO